งานชายฝั่ง: นักโบราณคดีทดลอง

Richard Schweitzer มีส่วนร่วมในสาขาโบราณคดีโดยการสร้างและทดสอบโบราณวัตถุในโลกแห่งความเป็นจริง Richard Schweitzer หรือที่รู้จักในชื่อ Rig Erlandsson เป็นครูสอนประวัติศาสตร์ ศิลปะ และดนตรีเต็มเวลาทางตอนใต้ของออนแทรีโอ และเป็นนักโบราณคดีทดลองสมัครเล่นกับ Dark Ages Re-Creation Company ที่เน้นเรื่องวัฒนธรรมนอร์ส แม้ว่าฉันจะไม่มีมรดกทางภาษานอร์ส แต่ฉันก็ยังสนใจในสแกนดิเนเวียเสมอ ฉันไปเที่ยวประเทศทางตอนเหนือเมื่อเกือบ 20...